Adobs


Els adobs tenen la funció d’aportar al sòl els nutrients necessaris pel correcte desenvolupament dels cultius.
Els nutrients es poden dividir en tres blocs:
 • Macronutrients: bàsicament nitrogen, fòsfor i potassi, altrament coneguts com a NPK. Els cultius els necessiten en major mesura i el seu nivell equilibrat determina el potencial de cultiu.

   
 • Oligoelements: són elements com Sofre, Magnesi, Calci... que s’extreuen en menor mesura que els macronutrients però que són igualment importants.

   
 • Microelements: són altres nutrients que són consumits en menor mesura però que en determinades ocasions poden  ser deficients i provocar carències a les plantes. Són dins d’aquest grup el ferro, zinc, manganès, bor o el molibdè.

   
Aportar la dosi correcta dels diferents adobs comercials i/o adobs orgànics és la base per garantir les produccions i la rendibilitat.
L’única forma de saber quin adob has d’utilitzar i en quina mesura, és basar-se en anàlisi de sòls. Informa’t dels nostres serveis d’anàlisi de sòls i recomanacions de fertilització.
Per contra, si ja saps quina és la dosi i la composició de l’adob que necessites a les teves parcel·les, consulta la llista d’adobs que comercialitzem a Grans.


Adobs disponibles
Presentació en sacs, big-bags i granel


 • Líquids neutres: 6-4-10, 4-6-11
 • Sòlids complexes: 15-15-15, 7-14-14, 8-6-16, 6-10-20
 • Sòlids de barreja (blending): 8-15-15, 8-6-20, 10-10-20, 15-15-15, 5-10-15...
 • Sòlids simples: Potassa 60%, Superfosfat 18%, Fosfat diamònic (18-46-0)


 • Nitrogenats sòlids: Nitrat amònic càlcic (NAC) 27%, Nitrosulfat amònic NSA 26%, Sulfat amònic 21%, Urea 46%,
 • Nitrogenats líquids: N32, N30, N26(7S)
 • Tiosulfat amònic: 12%N, 65% Sofre (ACTEL MULTIAZUFRE)
 • Sulfat de ferro

 • Agristart Actibion: 12-25-5
 • Agristart complet: 12-30-8