Ordi

Varietats


Basic
Calypso
Cometa
Encarna
Gustav
RGT Planet
RGT Style
Zoo

 


Bàsicament productiu

 
Tipus de varietat: Ordi alternatiu
Qualitat: Alimentació animal
Tipus d'espiga: 2 carreres
Precocitat d'espigat: Molt precoç
Data de sembra: De novembre a gener
Densitat de sembra: 450 plantes/m2
Altura: Mitjana
Resistència a l'ajagut: Mitjana a alta
Resistència a malalties:

 
- Cendrosa: Alta
- Helminthosporiosi: Alta
- Rincosporiosi: Mitjana
Potencial de rendiment: Potencial productiu molt alt
Propietats més destacades:
 
- Alt pes específic i pes de mil llavors a causa de la grandària dels seus grans.
- Tot i ser alternatiu permet sembres de novembre gràcies a la seva sanitat.
 


 

La sanitat és garantia d'una gran collita de qualitat

Tipus de varietat: Ordi d’hivern
Qualitat: Aptitud maltera / alimentació animal
Tipus d'espiga: 2 carreres
Precocitat d'espigat: Mitjana
Data de sembra: Octubre - Desembre
Densitat de sembra:   450 plantes/m2
Altura: Alta
Resistència a l'ajagut: Molt alta
Resistència a malalties:

 
- Cendrosa: Molt alta
- Helminthosporiosi: Molt alta
- Rincosporiosi: Molt alta
Potencial de rendiment: Molt alt
Propietats més destacades:

 
- És un valor segur per a les sembres precoces en els secans frescals i semifrescals.
- Destaca per l'elevat pes dels mil grans.
- La seva sanitat és una garantia amb primaveres humides. 

Productivitat i precocitat

Tipus de varietat: Ordi d’hivern mig alternatiu
Qualitat: Alimentació animal
Tipus d'espiga: 2 carreres
Precocitat d'espigat: Molt precoç
Data de sembra: Octubre - Desembre
Densitat de sembra:   450 plantes/m2
Altura: Mitjana - alta
Resistència a l'ajagut: Mitjana
Resistència a malalties:

 
- Cendrosa: Alta
- Helminthosporiosi: Mitjana
- Rincosporiosi: Alta
Potencial de rendiment: Alt 
Propietats més destacades: - Ordi semialternatiu que s'adapta a totes les zones agroclimàtiques.

 

Qualitat i quantitat és possible

Tipus de varietat: Ordi d’hivern
Qualitat: Alimentació animal
Tipus d'espiga: 2 carreres
Precocitat d'espigat: Mitjana
Data de sembra: Octubre - Desembre
Densitat de sembra:   450 plantes/m2
Altura: Mitjana
Resistència a l'ajagut: Alta
Resistència a malalties:

 
- Cendrosa: Mitjana
- Helminthosporiosi: Mitjana
- Rincosporiosi: Mitjana
Potencial de rendiment: Molt alt
Propietats més destacades:
 
- Sanitat elevada i pes específic elevat.
- Gran flexibilitat de sembra
.


La millor opció per produir molt ordi

Tipus de varietat: Ordi alternatiu
Qualitat: Alimentació animal
Tipus d'espiga: 2 carreres
Precocitat d'espigat: Molt alta
Data de sembra: Novembre - Febrer
Densitat de sembra:   450 plantes/m2
Altura: Mitjana-Baixa
Resistència a l'ajagut: Alta
Resistència a malalties:

 
- Cendrosa: Alta
- Helminthosporiosi: Alta
- Rincosporiosi: Baixa
Potencial de rendiment: Molt elevat
Propietats més destacades:

 
- Ha demostrat ser l'ordi de cicle curt més productiu del mercat espanyol.
- La seva productivitat és el resultat del seu alt nivell d'afillament, fertilitat d'espiga i mida de gra.
- La seva precocitat d'espigat i maduració, tolerància a malalties i enllitat, asseguren la seva estabilitat de resultats.


Un nou món

Tipus de varietat: Ordi alternatiu
Qualitat: Aptitud maltera / Alimentació animal
Tipus d'espiga: 2 carreres
Precocitat d'espigat: Alta
Data de sembra: Novembre - Febrer
Densitat de sembra:   450 plantes/m2
Altura: Mitjana
Resistència a l'ajagut: Alta
Resistència a malalties:

 
- Cendrosa: Alta
- Helminthosporiosi: Mitjana
- Rincosporiosi: Mitjana
Potencial de rendiment: Elevat potencial de rendiment
Propietats més destacades:

 
- Varietat en validació per la indústria maltera.
- Bon calibre de gra i pes específic alt.
- Alta capacitat de fillolament.
 

Un ordi amb estil

Tipus de varietat: Ordi alternatiu
Qualitat: Aptitud matera - Alimentació animal
Tipus d'espiga: 2 carreres
Precocitat d'espigat: Alta
Data de sembra: Novembre - Febrer
Densitat de sembra:   450 plantes/m2
Altura: Mitjana - baixa
Resistència a l'ajagut: Alta
Resistència a malalties:

 
- Cendrosa: Mitjana
- Helminthosporiosi: Mitjana
- Rincosporiosi: Mitjana
Potencial de rendiment: Molt elevat
Propietats més destacades:

 
- Varietat en validació per la indústria maltera.
- Gra d'elevat calibre i pes específic alt.
- Elevat poder de filollament.
L'ordi híbrid precoç

Tipus de varietat: Ordi híbrid d'hivern
Qualitat: Alimentació animal
Tipus d'espiga: 6 carreres
Precocitat d'espigat: Mitjana
Data de sembra: Octubre - Novembre
Densitat de sembra:   220 plantes/m2
Altura: Alta
Resistència a l'ajagut: Mitjana
Resistència a malalties:

 
- Cendrosa: Alta
- Helminthosporiosi: Mitjana
- Rincosporiosi: Alta
Potencial de rendiment: Alt i estable
Propietats més destacades:

 
- Menys necessitat de llavors de sembra (125 kg/ha).
- Alta rapidesa de maduració.
- Adaptada a zones d'alt potencial productiu, per sobre de 5 t/ha de cereal a l'any.