Sorgo

Varietats


Sorgo per gra

ES FOEHN
ES ALIZÉ
ES ARMORIK

Sorgo per farratge

SUCRO 506
Hay Day

 

Grans rendiments amb la máxima seguretat

Tipus de varietat: Sorgo híbrid per a gra
Qualitat: Alimentació animal
Durada del cicle: 1860 º Dia des de la sembra a la collita (25% humitat)
Tipus de gra i panícula Gra vermell crema i panícula semi-erecta
Precocitat: Precoç
Data de sembra: A partir de 12ºC
Dosis de sembra:   De 25 a 40 grans/m2
Altura: Mitjana
Resistència a l'ajagut: Alta
Resistència a malalties: Fusarium: alta
Potencial de rendiment: Molt alt
Propietats més destacades: 
- Gran adaptabilitat i estabilitat.
- Tolerant a l'esterilitat apical.
- Tolerant a l'estrès hídric.
- Recomanat tant en reg com en secà.
- Resistent al desgranat.


Un Nº 1 en rendiment i rusticitat

Tipus de varietat: Sorgo híbrid per a gra
Qualitat: Alimentació animal
Durada del cicle: 1845º Dia des de la sembra a la collita (25% Humitat)
Tipus de gra i panícula Gra vermell crema i panícula semi-erecta
Precocitat: Precoç
Data de sembra: A partir de 12ºC
Dosis de sembra:   De 25 a 40 grans/m2
Altura: Mitjana
Resistència a l'ajagut: Alta
Resistència a malalties: Fusarium: Tolerant
Potencial de rendiment: Molt alt
Propietats més destacades: 
- Molt bon vigor de partida.
- Stay-green molt alt.
- Alta resistència a l'esterilitat apical.
- Regularitat i adaptabilitat.El sorgo precoç amb millor rendiment

Varietat: Sorgo híbrid per gra
Qualitat: Alimentació animal
Durada del cicle: 1815º Dia des de la sembra a la collita (25% humitat)
Tipus de gra i panícula Gra vermell i panícula semi-erecta
Precocitat: Molt precoç
Data de sembra: A partir de 12ºC
Densitat de sembra:   De 25 a 40 grans/m2
Altura: Mitjana
Resistència a l'ajagut: Mitjana
Resistència a malalties: Fusarium: Tolerant
Potencial de rendiment: Molt alt
Propietats més destacades:


 
- Gran adaptabilitat al doble cultiu.
- Tolerant a l'esterilitat apical.
- Tolerant a l'estrès hídric.
- Resistent al desgranat.


Una productivitat rècord, assegura el teu farratge

Tipus de varietat: Sorgo híbrid farratger tipus sucrer
Qualitat del farratge Alta (0,8 UFL/kgMS)
Durada del cicle: De 120 a 140 dies (de la sembra a la collita al 30%MS)
Tipus: Un sol dall
Precocitat: Mitjana
Data de sembra: A partir de 12ºC
Densitat de sembra: de 20 a 25 llavors/m2
Altura: Alt (superior als 3 m)
Resistència a l'ajagut: Alta
Potencial de rendiment: Molt alt (de 18 a 20 tn MS/ha
Propietats més destacades:

 
- Tolerant a l'estrès hídric.
- Confereix un farratge apetent ric en sucres solubles.
- Digestibilitat superior al 50% sobre matèria seca.


Una gran flexibilitat de cultiu

Tipus de varietat: Híbrid de sorgo x pasto del Sudan
Qualitat del farratge Alta (0,8 UFL/kgMS)
Durada del cicle:
 
De sembra a primer dall: de 45 a 60 dies
Talls successius: 30 dies 
Tipus: Diversos talls (capacitat de rebrot)
Precocitat: Alta
Data de sembra: A partir de 12ºC fins al 15 de Juliol
Densitat de sembra: De 90 a 100 llavors/m2
Altura: Mitjana
Resistència a l'ajagut: Molt alta
Potencial de rendiment: Alt (de 10 a 15 tn MS/ha)
Propietats més destacades:

 
- Possibilitat d'aprofitament per pastura (evitar pasturar en plantes joves de menys de 50 cm per la producció de durrina).
- Farratge molt apetent, ric en sucres i digestible.
- Digestibilitat superior al 60% en matèria seca.