Noticias

PIG NATURA, S.L. da lugar a la división ganadera de Grans del Lluçanès, con una explotación porcina de 1500 madres al municipio de Olost del Lluçanès.