Fitosanitaris


A Grans distribuïm els productes fitosanitaris de les principals marques multinacionals, d’aquesta forma ens adaptem a les necessitats dels clients en funció de la seva problemàtica, seguint estratègies en Gestió Integrada de Cultius.

Disposem de productes:

  • Herbicides
  • Fungicides
  • Insecticides
  • Reguladors
  • Helicides – molusquicides (anticaragols)